Tuesday, 17 July 2018

جلسه معارفه و نشست اساتید و دانشجویان گروه زبان شناسی برگزار شد

جلسه معارفه و نشست اساتید و دانشجویان گروه زبان شناسی برگزار شد

photo 2016-10-10 03-41-50

نشست معارفه گروه زبان‌شناسی با حضور اساتید گروه و دانشجویان زبان‌شناسی در روز دوشنبه 19 مهرماه 1395برگزار گردید و آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی توسط مدیر گروه محترم جناب آقای دکتر علی علیزاده، برای کلیه دانشجویان حاضر در جلسه شرح داده شد. 

photo 2016-10-10 03-42-15

در ادامه جلسه اساتید محترم گروه به معرفی خود برای دانشجویان جدید الورود پرداختند و قوانین آموزشی، پژوهشی و انضباطی مورد نظر خود را برای آنان توضیج دادند.

جلسه در ساعت 13:30پس از معرفی دانشجویان حاضر، به پایان رسید.

 photo 2016-10-10 03-41-13