Tuesday, 17 July 2018

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه

از آنجایی که مقرر است در هفته پژوهش از پژوهشگران برتر گروه های آموزشی دانشکده تقدیر به عمل آید، دانشجویان متقاضی برای ثبت نام و تحویل مدارک و مستندات لازم به گروه مراجعه نمایند.

گروه زبانشناسی