Tuesday, 17 July 2018

اطلاعیه تحویل پایان نامه برای دفاع در نیمسال اول96-1395

اطلاعیه

به اطلاع می­ رساند، کلیه دانشجویانی که قصد دارند از پایان­ نامه خود در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دفاع نمایند، موظفند حداکثر تا تاریخ 1395/11/15پایان­ نامه خود را  به گروه زبان­ شناسی تحویل دهند.

گروه زبان شناسی