Tuesday, 17 July 2018

جلسه سخنرانی ویژه هفته پژوهش


photo 2016-12-12 01-59-33جلسه سخنرانی ویژه هفته پژوهش تحت عنوان "آسیب‌شناسی روشهای پژوهش در زبان با معرفی روش پدیدارشناسی"  به صورت مشترک توسط آقای علیرضا محولاتی شمس آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان  شناسی   و  با همراهی خانم دکتر عطیه کامیابی‌گل و جناب آقای دکتر علی ایزانلو، اعضای  هیات                 علمیگروه زبان‌شناسی  در روز دوشنبه 22 آذرماه 1395 در تالار رجایی برگزار شد.