Tuesday, 17 July 2018

برگزاری جلسه ویژه گروه زبان شناسی برای مراسم هفته آموزش

جلسه بررسی مسائل  آموزشی گروه و پرسش و پاسخ استادان و دانشجویان، روز دوشنبه 1396/02/11 ساعت 12 در تالار رجائی برگزار خواهد شد.

از علاقه مندان دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند.