Tuesday, 17 July 2018

برگزاری مراسم ویژۀ هفتۀ آموزش

مراسم ویژۀ هفتۀ آموزش روز دوشنبه 1396/2/11 با حضور اساتید و دانشجویان گروه زبان شناسی در تالار رجایی برگزار شد.

photo 2017-05-01 17-30-35

 

photo 2017-05-01 17-31-19گروه