Friday, 22 September 2017
Display # 
اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه ارشد ---خانم نفیسه قائمی پور
اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری --خانم شیما ابراهیمی
اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری- خانم زهرا سادات حسینی
اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری- خانم فرزانه حسن زاده توکلی
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم وئام الموسوی
جلسه دفاع رساله دکتری آقای ابوالفضل شاه علی
جلسه دفاع رساله دکتری آقای حامد مولایی کوهبنانی
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نازنین امامی
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهاره بارانی
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه ابراهیمی مؤخر
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نسترن جامی خراسانی
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهاره عسکری بیابانی
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا بادام دری
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا معراجی
جلسه دفاع پایان نامه دکتری خانم آزاده نجفی
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فرخنده
جلسه دفاع پایان نامه ارشد خانم زهرا قبادی راد
جلسه دفاع پایان نامه ارشد خانم طاهره وحیدی فردوسی
جلسه دفاع پایان نامه دکتری خانم زهرا حامدی شیروان
جلسه دفاع پایان نامه ارشد خانم ساناز کرامتی فومنی