عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
تحلیل گفتمان انتقادی پاره ای از متون سیاسی مطبوعاتی معاصرزهرا حامدی شیروانکارشناسی ارشداستاجی۱۳۸۵/۰۶/۲۹
توصیف و بررسی طنز در مطبوعات زبان فارسی از سال 1363 تا 1388 بر اساس رویکردهای کاربردشناختیسریرا کرامتی یزدیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۸۸/۰۷/۱۷
بررسی نقش نام اعضای بدن در فرآیندهای واژه سازی و خلق استعاره های زبانیزینب فرخ زادکارشناسی ارشداستاجی۱۳۸۸/۱۱/۰۵
تهیه و تدوین مواد درسی جهت آموزش برخی مفاهیم پرکاربرد زبان فارسی فارسی به فارسی آموزان خارجی بزرگسال سطح متوسط بر اساس رویکرد همزمان چهارمهارتزهرا سعدیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۸۹/۰۳/۳۱
بررسی زبانشناختی ادبیات کودکان در ایران از دیدگاه گفتمان شناسی انتقادیصدیقه سادات مقداریدکتری(PhD)استاجی۱۳۸۹/۰۴/۰۶
بررسی ساختواژه ی زبان فارسی نوشتاری امروز بر پایه ی رویکرد های رده شناختیالهام اخلاقی باقوجریکارشناسی ارشدشریفی۱۳۸۹/۰۶/۲۹
بررسی رابطه ی دلالت در نشانه های اشاره ای یک زبان اشاره ی خاصعلی ایزانلودکتری(PhD)شریفی۱۳۸۹/۰۹/۱۷
بررسی کنش های گفتاری دعا و نفرین در زبان فارسیلیلا صبوحی خامنه’کارشناسی ارشداستاجی۱۳۸۹/۱۱/۰۹
بررسی کاربرد مجازی نام حیوانات در ضرب‌المثل‌های فارسی و تحلیل برخی ویژگی‌های نحوی آن‌هافاخته نخاولیکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۰/۰۳/۰۷
آموزش واژگان هم آوا- هم نویسه از طریق داستان به غیر فارسی زبانانزهرا سادات حسینیکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۳۹۰/۰۶/۰۶
بررسی و توصیف گویش مشهدحسین نجاتیان بستانیکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۳۹۰/۰۶/۲۶
بررسی صوری و کاربردشناختی نشانه های بازخوردی در مکالمات زبان فارسیمهناز آزادمنشکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۰/۰۹/۰۹
بررسی و توصیف زنجیره های پرسش و پاسخ در فارسی گفتاری امروزآیدا صدریکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۰/۱۰/۱۳
تحلیل زبانشناختی پاره ای از پرونده های مربوط به «جرایم زبانی»نونا میامئیکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی کنش گفتاری پیشنهاد در زبان فارسی و مقایسه آن با زبان انگلیسیمحمد حیدری پورکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی چگونگی بیان و توصیف درد در سخنگویان زبان فارسی در چهارچوب تحلیل دستور زبان درد هلیدیامیر محمدیاندکتری(PhD)استاجی۱۳۹۱/۰۷/۰۲
فرهنگ فارسی زرندیعلی بابککارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۱/۰۹/۱۲
بررسی عبارات احتیاط آمیز و تاکیدی در 5 سوره مکی و5 سوره مدنی درقرآنشادی دوگانیکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۱/۱۱/۰۴
تحلیل مقابله ای الگوهای وندافزایی اشتقاقی در زبانهای فارسی و اسپانیاییاحسان ظفریان مقدمکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی تصویرگونگی در شعر حافظ، سعدی و مولویهادی یزدان پناهکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۲/۰۲/۲۸
مقایسه مهارت قصه گویی در دو زبان کردی و فارسی در برخی از دانش آموزان دوزبانه شهر ایلامامیر کریمی پورکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۲/۰۲/۲۸
تحلیل اکوستیکی مکالمات ضبط شده و تشخیص هویت فرد بر مبنای آواشناسی قانونیمجتبی نامورفرگیدکتری(PhD)شریفی۱۳۹۲/۰۳/۱۱
طرحواره فرهنگی ادب و احترام و واژه ها و عبارات معمول مرتبط با آن در زبان فارسیمعصومه خدائی مقدمکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۲/۰۳/۲۶
تاثیر بازی های زبانی در ارتقای مهارت های ارتباطی کودکان کم شنوای سمعکی و کاشت حلزون شنواییسحر محمداسماعیل زادهکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۲/۰۶/۰۶
واژه نامه فارسی به فارسی برای غیر فارسی زبانانهادی پیرگزی,علیرضا شریفی روشناوندکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۲/۰۶/۱۳
انواع پاسخ های زبانی بیماران در گفتمان پزشک و بیمارفرزانه غنیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۲/۰۶/۱۷
بررسی رابطه نقص نظریه ذهن، مشکلات کاربردشناختی و کارکردهای اجرایی در بیماران میتلا به اسکیزوفرنیابهاره عطائیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۲/۰۶/۱۷
بررسی مطابقه ای روایات شفاهی و کتبی در زبان فارسی بر اساس الگوی لباواعظم دامرودیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۲/۰۶/۱۹
تهیه و تدوین کتاب خودآموز واژگان پربسامد فارسی به غیرفارسی زبانان، براساس مدل 504 واژه ضروری انگلیسیزهرا بهاریکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۲/۰۶/۱۹
نظریه استدلال‌ورزی در تحلیل گفتمان انتقادی: تبیینی از نظریه‌ی استدلال‌ورزی به همراه پژوهشی در شاکله‌های استدلال‌ورزی برجسته در مبحث حجابزهرا اعتباری شکارسرائیکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۲/۰۶/۱۹
بررسی هوش فرهنگی در تعاملات زبانی غیر فارسی زبانان با فارسی زبانانفهیمه عباسیانکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۲/۰۶/۲۰
تحلیل زبانی خطاهای نوشتاری روسی زبانان فارسی آموز بزرگسال در سطح میانی زبان آموزیمریم سادات اسلامیکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۲/۰۶/۲۰
بررسی رباعیات خیام براساس نظریه گفتمانی لاکلائو و موفزینب شریعتیکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۲/۰۶/۲۵
مقایسه چگونگی کاربرد فرانقش متنی در رمان به سوی فانوس دریایی و ترجمه های فارسی ان از منظر ساخت مبتدائیطیبه فاتحیانکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
بررسی تأثیر دو متغیر سن و جنسیت در یادگیری زبان خارجی همراه با شواهد عصب-روان زبان شناختیماهرخ علم زادهکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
توصیف گویش کرمانجی روستای بیگلر (قوچان) و بررسی تأثیرات زبانهای مجاور بر آنجواد قنبری بگلرکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی مقایسه ای فراگفتمان های اخبار روزنامه های فارسی و انگلیسی زبان در مورد حادثة 11 سپتامبرسارا یزدانیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۲/۱۰/۲۴
بررسی زمان درک جملات زبان فارسی با خط فینگلیش در مقابل خط فارسیمحمدعلی حق شناسکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۳۹۲/۱۰/۳۰
بررسی میزان انحراف روزنامه های خراسان و قدس از زبان فارسی معیارفرزانه معتمدی رادکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۲/۱۱/۱۶
بررسی رابطه حافظه فعال و درک شنیداری در بیمارانADHDنگین سنجابیکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۳۹۲/۱۱/۲۰
بررسی مشکلات خواندن غیرفارسی‌زبانان و ارائه راهکارهایی برای رفع آن (با استفاده از روش تکلیف محور)نسیم رامبدرادکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۲/۱۱/۲۰
تاثیر آموزش آگاهانه مسائل کاربردشناختی به دو روش حضوری و برخط توسط مدرس سخنگوی غیربومی و سخنگوی بومی برفراگیران زبان خارجیآزاده عظیمی نیاکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۲/۱۱/۲۰
ارائه شواهد روانشناختی در اثبات رویکرد صرف قاموسی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسیآزیتا خزاعیدکتری(PhD)شریفی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
انواع تداعی در فارسی زبانان 20 تا 30 سالهنیکتا محسنی رادکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی سیر تحول مقوله جنس در زبان فارسی از دوره میانه تا امروزسپهر فلاحتیکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۳۹۲/۱۱/۲۱
تولید پیکره ی زبان آموز با برچسب گذاری خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب زبان در سطح متوسطعزت طباطبائی بحرآبادکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
زبان تمثیلی؛ بررسی میزان تاثیر عوامل دخیل در درک معنا و سنجش اعتبار روانشناختی آنهالیلا عرفانیان قونسولیدکتری(PhD)شریفی۱۳۹۲/۱۲/۱۰
طراحی آزمون مهارت های کاربردشناختی از دیدگاه رویکرد تحولی ـ تفاوت‎های فردی مبتنی بر ارتباط (دی آی آر)فاطمه سعادت پورکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۳/۰۳/۲۰
بررسی برخی از آگهی های تبلیغاتی بانک ملی ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادیمهدی دین محمدیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۳/۰۴/۱۱
بررسی منتخبی از غزلیات دیوان محتشم کاشانی بر اساس نظریه ی تحلیل گفتمان لاکلائو و موفمریم سادات طیرانیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۳/۰۴/۲۴
بررسی ساختواژه تصریفی در زبان اشاره ناشنوایانمریم طبیعیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۳/۰۶/۰۵
بررسی و توصیف گویش ازغندیاحسانه نداف ازغندیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۳/۰۶/۰۸
تحلیل زبانشناختی شگردهای طنزآفرینی در کمدی ایستاده مقایسه اجرای حسن ریوندی و حمیدرضا ماهی صفتربابه آمارهکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۳/۰۶/۰۸
بررسی آکوستیکی آهنگ گفتار در طیف اتیسمزهرا عزیزی محمودآبادکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۳/۰۶/۱۲
بررسی و توصیف گویش شهر گرگانرضوان سرپرستکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۳/۰۶/۱۲
تهیه و تدوین متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد تلفیقیمهدی مومنکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نام شناسی شهر تربت حیدریه از دیدگاه زبانشناسی اجتماعیمروارید فضلعلیکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نقش زبان در رهبری و مدیریت :مطالعه موردی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدمارال فتحیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۳/۰۶/۱۵
مقایسه و تحلیل کنش های اجرایی در افراد تک زبانه فارسی زبان و دوزبانه فارسی_آذری زبان.سارا اربابیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
مقایسه مهارت قصه گویی در دو زبان آذری و فارسی در دانش آموزان دوزبانه‌ شهر شبسترسمانه حیدران افسریکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۳/۰۹/۲۷
ارزیابی ترجمه با مدل تحلیل گفتمان انتقادیسیدمعین حسن زاده امینکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۳/۱۱/۲۹
بررسی فرآیندهای واجی در گفتار کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده براساس چارچوب نظریه بهینگیآیدا فیروزیان پوراصفهانیدکتری(PhD)پهلوان نژاد۱۳۹۳/۱۲/۲۷
بررسی طرحواره تصوری در داستان سیاوش شاهنامه فردوسیسارا جلالیانکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۳۹۴/۰۳/۲۶
بررسی نگرش اقلیت های کردزبان و آذری زبان نسبت به زبان فارسی معیار در ایرانماندانا پیروزفرکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۴/۰۴/۰۹
بررسی فرآیند فعال سازی خودکار در روابط مختلف معنایی، نحوی و واجی: براساس شواهد انگیزش واژگانیفهیمه نصیب ضرّابیکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۳۹۴/۰۴/۱۸
بررسی و توصیف معنای برخی واژه های قیدی فارسی از دیدگاه معنی شناسی شناختیحامد اکبرپورکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۳۹۴/۰۴/۱۸
اطلس زبانی زبان ترکی بخش سرولایت نیشابورمصطفی صادقیکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۴/۰۶/۱۸
بررسی و توصیف کاربردهای علم زبان شناسی در جامعه ایرانالهام جهانتابکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بررسی فرضیه پیوستگی در اشعار مثنوی معنوی بر اساس رویکرد لاکلائو و موفمرضیه مالکیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تحلیل انتقادی ترجمه انگلیسی بچه های قالیبافخانه اثر هوشنگ مرادی کرمانیمریم معین درباریکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
سبک شناسی گفتمانی ترجمه دو داستان حضرت ابراهیم و یوسف در قرآن و توراتزهرا بشری ترشیزیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی ساختارهای زبانی مورد استفاده در هیپنوتیزم کلامی بر اساس نظریه اریکسونفری ناز حسن زاده جوهریکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
فارسی: بررسی و تحلیل واژه غم در قالب استعاره های مفهومی مجازها، و طرحواره های تصویری در اشعار فریدون مشیری از دیدگاه زبان شناسی شناختیآزاده قاسمیکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقایسه معانی واژه‌های نان و گوشت در زبان‌‌های فارسی و انگلیسی از دیدگاه شناختیعلی عبداللهی نژادکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ارایه معیارهایی برای بازشناسی استعاره با استفاده از روش ام آی پیساناز علی پوردکتری(PhD)شریفی۱۳۹۴/۰۸/۰۶
بررسی و توصیف گویش درحیمنیر حبیبی درحکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۴/۰۹/۰۷
بررسی و توصیف پیام های بازرگانی ویژه ی کودکان با رویکرد تحلیل گفتمان چندوجهیفاطمه واعظی مقدمکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۴/۱۰/۲۷
مقایسه کنش های گفتاری خدا محور در دو زبان فارسی و انگلیسیلیدا میرشاهیکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۴/۱۰/۲۸
بررسی زبانشناختی عناوین اخبار زردعطیه تهرانی فرکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۴/۱۰/۲۹
بررسی و توصیف گویش روستای ادکانفاطمه کاظمی مطلقکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۴/۱۰/۲۹
بررسی ساختار وجهی و وجهیت در نامه های نهج البلاغه بر پایه فرانقش بینافردی دستور نقش گرامحمد علی عرب زوزنیدکتری(PhD)پهلوان نژاد۱۳۹۵/۰۲/۰۱
سوتفاهمات زبانی میان هشت زوجسیده هدی علویکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۵/۰۳/۱۲
بررسی توانایی های کاربردشناختی کودکان کم شنوا در مقایسه با همسالان شنوایشانریحانه نورائی نیادکتری(PhD)شریفی۱۳۹۵/۰۶/۱۶
پروتکل جامع توانبخشی در آموزش گفتار و زبان به کودکان کم شنوا مبتنی بر رویکرد فراگیری طبیعی زبانحمید طیرانی نیک نژاددکتری(PhD)شریفی۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بررسی تقابل نظام آوایی فارسی ایران و عربی عراق و ارائه برخی راهکارهای آموزشی به عرب زبانانمحمد حیدریکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بررسی رابطه نام تجاری محصولات با تمایل افراد به خرید محصولزهرا اکبریکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۵/۰۶/۲۴
اصلاح خط زبان فارسی: بررسی بسامدی و روان شناختی جایگزینی نویسه های چندگانهفاطمه بخشیکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب‏زبان یمنی در سطح میانیمیترا طاهرزادهکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی عملکرد حافظه شنوایی کلامی و یادگیری در زنان و مردان فارسی‌زبان با استفاده از آزمون RAVLTالناز اقبالی فرزقیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
ظرفیت سنجی الگو‌های نحوی بکاررفته در رسانه‌های نوشتاری برای آموزش به غیر فارسی زبانانطاهره وحیدی فردوسیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی آرایش واژه ها و حالت نمایی در گویش های فارسی خوزستان ازمنظر رده شناسیزهرا حامدی شیرواندکتری(PhD)شریفی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
تحلیل داستان های کلیله و دمنه بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلافساناز کرامتی فومنیکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بررسی ویژگی های سبکی داستان های صمد بهرنگیعلی فرخنده کلاتکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۵/۰۹/۰۱
شعرشناسی شناختی متن های روایی دوره ابتدایی براساس فضاهای ذهنی روایی و آمیختگی مفهومیآزاده نجفیدکتری(PhD)پهلوان نژاد۱۳۹۵/۱۰/۲۲
بررسی مقایسه ای جنسیت زدگی زبانی و بافتی در آثار منتخب سیمین دانشور در قبل و بعد از انقلاببهاره بارانیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بررسی توزیع آوایی فعل ربطی «است» در سه گویش مشهدی، سبزواری و نیشابوریاعظم صدراییکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نقش حرکات بدن واژگانی در فرایند بازیابی واژگانی و عملکرد حافظه کاریمعصومه ابراهیمی مؤخرکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی دیوارنگاری ها در برخی مناطق مشهد از دیدگاه زبان شناختینسترن جامی خراسانیکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی ویژگی‌های صوری و زبانی برخی از روزنامه‌ها از دوره قاجار تا دوران معاصرزهرا بادام دریکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی الگوی جسمی شدگی هیجان ها در بدن انسان در متون منثور فارسی معاصر پایگاه داده های زبان فارسینازنین امامیکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۶/۰۱/۲۶
بررسی ترتیب سازه ای جمله و تبیین فرایند خروج در زبان فارسی بر پایه دستور گفتمانی نقشیحامد مولائی کوه بنانیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۶/۰۴/۱۴
بررسی موردی تاثیر عربی عراقی محاوره ای بر تلفظ انگلیسی آموزان دبیرستان عراقیوئام عدنان موسی الموسویکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۶/۰۴/۳۱
تحلیل تطبیقی و انتقادی گفتمان رضاشاه، محمدرضاشاه و امام خمینی در خطاب به مردمابوالفضل شاه علیدکتری(PhD)استاجی۱۳۹۶/۰۴/۳۱
بررسی رابطه میان سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دوره متوسطه دوم با خودکارآمدی آنها در شهر مشهدفرزانه حسن زاده توکلیدکتری(PhD)پهلوان نژاد۱۳۹۶/۰۶/۰۹
تأثیر به کارگیری راهبرد نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن و انگیزه فارسی آموزان خارجیزهراسادات حسینیدکتری(PhD)پهلوان نژاد۱۳۹۶/۰۶/۰۹
تحلیل کاربردشناختی کنش گفتار دروغ در زبان فارسی بر پایه نظریه کلمن و کیفاخته نخاولیدکتری(PhD)استاجی۱۳۹۶/۰۶/۱۹
آزمونی جهت سنجش فراگیری حروف اضافه زبان فارسی مبتنی بر تحلیل خطا در فارسی‌آموزان عرب‌زباننیلوفر دری مقدمکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۶/۰۶/۲۰
نقش راهبرد بی ادبی طعنه با توجه به متغییرهای جنسیت و فاصله اجتماعی در برخی از فیلم های ایرانیلیلا نظریان کاسبکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۶/۰۶/۲۰
تحلیل نحوی جملات خبری دارای گزاره غیرفعلی براساس دستور وابستگی برای تجزیه گرهای فارسیکتایون رضائی ترحمیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی پدیده رمزگردانی و عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر آن در بین دبیران دوزبانه آذری-فارسی زبان مرد و زن در شهر ارومیهمژگان حبیبیدکتری(PhD)الیاسی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
فرهنگ توصیفی اصطلاحات سبک شناسیقاسم پوراکبرکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
گفتمان کاوی موضوعی مدلی بر مبنای رویکرد تاریخی- گفتمانی و تفسیر قرآن کریم: مطالعه ی موردی عدالت توزیعی در نگاه امام علی (ع)ابوالفضل مزینانیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی «هَیَجامَد» بر یادگیری نکات فرهنگی، هَیَجامَد، هیجانات، غرقگی، هوش‌فرهنگی، سبک‌های یادگیری و نگرش زبان آموزان غیرفارسی‌زبان زن در ایرانشیما ابراهیمیدکتری(PhD)استاجی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی و مقایسه شناختی ویژگی های زبانی تجربیات غیرزبانی دختران و زنان فارسی زبانالهام اخلاقی باقوجریدکتری(PhD)شریفی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی زبان بازجو و مظنون در نظام قانونی کشور جمهوری اسلامی ایرانمژگان صبریدکتری(PhD)استاجی۱۳۹۶/۰۶/۳۱
نیایش در اشعار حافظمهسا آزمودهکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۶/۱۱/۲۳
بررسی توزیع جغرافیایی و ترسیم اطلس زبانی برخی صورت­های زبانی در منطقه بین شهر فردوس و شهر بجستانبتول ظهوریکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی کارکرد نشانه‌شناسی لایه‌ای در برنامه‌های خانواده رادیوطاهره جولانیدکتری(PhD)پهلوان نژاد۱۳۹۶/۱۱/۲۸
طراحی و پیاده سازی شبکه ظرفیت نحوی و معنایی افعال زبان فارسی در چهارچوب دستور وابستگیهانیه حبیبیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۷/۰۳/۰۶
بررسی نشانه شناسی تبلیغات محیطی پوشاک براساس مدل توصیفی کرس و ونلیوونافشان غلامیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۷/۰۶/۱۱
تحلیل نشانه زبان شناختی شعر تزریق (بی معنی) در عصر صفوی بر اساس چارچوب نظری تیگز و ناتمریم مهراذرکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۷/۰۶/۱۸
روابط معنایی واژگانی واژه‌های بسیط معاصر عربی در فارسیعلی جوشنیکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۷/۰۶/۲۴
طنین معنایی برخی عبارت های احتیاط آمیز در شش داستان معاصر فارسیفاطمه پیوندیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
کاربردهای مختلف واژه «مثلاً» در زبان نوشتاری فارسی معاصرسیدمهدی نصیریکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کاربست نظریه هم آمیزی مفهومی در تحلیل چند جوک فارسیحسن توکلیکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۷/۰۹/۱۳
تأثیر قصه بر مهارتهای درک و تولید گفتار کودکان مبتلا به طیف خفیف تا متوسط اوتیسمملیحه میریدکتری(PhD)شریفی۱۳۹۷/۱۰/۰۵
بررسی اصطلاحات زبان فارسی و حوزه تصریف افعال در چارچوب صرف ساخت‌محورفاطمه سوداگرکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بررسی و توصیف گویش شهر سنگانعبدالمجید عصاری رودیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بازنمایی نحوی ساختار قصه‌های دینی در ادبیات کودکان، گروه سنی (ج)اکرم سبحانی گرگریکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خودسامانه های انگیزشی یادگیری زبان فارسی در میان فارسی آموزان غیرایرانیشراره خالقی زادهدکتری(PhD)پهلوان نژاد۱۳۹۷/۱۱/۳۰
سیر تحول افعال اسنادی بر پایه دستوری‌شدگیسمانه صداقت شاندیزکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی ویژگی های سبکی چهار داستان بزرگ غلوی ( با رویکرد سبک شناسی انتقادی)عبدالجلیل کریم پورکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۷/۱۲/۱۵
بررسی کنش گفتار مخالفت در مذاکرات نمایندگان مجلساشرف جمال خوکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۷/۱۲/۲۲
بررسی درک و تولید طنز در داستانهای تصویری و خاطرات کودکان دختر و پسر پیش دبستانی فازسی زیانسریرا کرامتی یزدیدکتری(PhD)شریفی۱۳۹۸/۰۳/۱۲
بررسی و توصیف گویش چنارانیمحمد عباس زادهکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بررسی عملکرد حافظۀ معنایی و حافظة رویدادی در بیماران مبتلابه اسکلروزیس چندگانة فارسی‌زبان و همتایان سالمسارا یزدانیدکتری(PhD)شریفی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تحلیل مفهومی واژۀ نور در قرآن کریم؛ رویکرد معناشناسی شناختیسکینه نویدی باغیدکتری(PhD)ایزانلو۱۳۹۸/۰۶/۳۰
خروج بند موصولی و دلایل وقوع آن در سه اثر منتخب از سه دوره تاریخی زبان فارسی (سفرنامه ناصرخسرو: ناصرخسرو قبادیانی، خطای نامه: علی اکبر خطایی، کارنامه سفر به چین: محمدعلی اسلامی ندوشن)الهام میزبانکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مدل سازی فراگیری نحوی زبان فارسی در کودکان به روش تحلیل توزیعی آماریوجیهه امیدخداکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۸/۱۱/۰۳
مقایسه مؤلفه های ارزیابی در روایت بین بیماران اسکیزوفرن و افراد سالمسینا شفیعیانکارشناسی ارشدایزانلو۱۳۹۸/۱۱/۲۷
مقایسه و تحلیل پاره ای از خطاهای آوایی فارسی آموزان عرب زبان عراقی سطح متوسطه و پیشرفتهفاطمه خاتمیکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی اختلالات زبانی در برخی بیماران مبتلا به زبان پریشی های زیرقشریسیده مرضیه میری منشکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی استدلال‌های قرآن بر اساس نظریه والتون بررسی موردی ده جزء میانیشادی دوگانیدکتری(PhD)استاجی۱۳۹۹/۰۳/۰۸
بررسی برخی از اختلالات زبانی در بیماران طیف لوی بادیمریم معین درباریدکتری(PhD)شریفی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بررسی اثربخشی تمرین‌های مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهبود درک جملات مجهول در کودکان طیف خفیف اوتیسم (3 آزمودنی)سمانه عبدی ناوخیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۹/۰۶/۲۶
ارائة مدلی مبتنی بر زبان‌شناسی پیکره ای جهت تحلیل احساس در متون زبان فارسی مورد استفاده کاربران وب‌‌سایت‌هامحمد حیدری پوردکتری(PhD)پهلوان نژاد۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تحول درزمانی نظام واژه‌بست ضمیری در زبان فارسی: رویکرد نقشۀ معناییزهرا اعتباری شکارسرائیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی پست‌مدرنیسم به عنوان یک سبک آمیخته معماری بر اساس پاره‌ای از متون مرتبططاهره غنیمتیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی عبارات زبان پیچ فارسیپویا شهریاری رادکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
بررسی ساخت مبتداسازی در زبان فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاعبهمن عبدلیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۹/۱۲/۲۰
نقد واکنش بوش، اوباما وترامپ در قبال جنگهای ایالات متحده در عراقدعاء طاهر مطرود الدهیماویدکتری(PhD)شریفی۱۴۰۰/۰۴/۰۹
عنوان پایان‌نامه: نظریه ذهن در ساختار زبانی ادبیات کودک و نوجوانثنا مجیدنیاکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۰/۰۶/۱۳
چگونگی بازنمایی مولفه های فرهنگی ،اجنماعی و هویتی در کتب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانگراناز نادرنژاددکتری(PhD)علیزاده۱۴۰۰/۰۶/۲۹
تعامل کاربرد با صورت در مفهوم‌سازیلیلا تابش فردکتری(PhD)شریفی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی واژگان جدید و استعاره در بیان بیماری کرونافرنوش فریدکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نمود برخی ویژگی‌های مزاجی و زیست‌محیطی طب ایرانی در لایۀ آوایی گفتارعلی عبداللهی نژاددکتری(PhD)شریفی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بازنمایی کنش ها و کنش گران سیاسی و جنسی در برخی از نمایشنامه های سه دوره از تاریخ ایران با استفاده از چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی ون لیوونعلیرضا محولاتی شمس ابادیکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
بررسی و مقایسه ی کارایی برنامه ی مجازی شاد برای دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه‌ی دوره ی متوسطه ی اولعبدالقدیر یلمهکارشناسی ارشداستاجی۱۴۰۰/۰۸/۰۵
بررسی ساخت اطلاعی کتاب کیمیاگر براساس فرانقش متنی نظریه نقش‌گرای هلیدیفاطمه مجتهدیکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۴۰۰/۱۰/۰۸
تهیه و تدوین درس‌نامه خود‌آموز اصطلاحات پربسامد گفتاری فارسی برای فارسی آموزان سطح پیشرفتهاسکندر رنجبرکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۰/۱۱/۰۳
بررسی فرآیند مبتداسازی و تبیین ترتیب سازه‌ای جملات حاوی عناصر مبتداسازی‌شده در زبان فارسی بر پایه‌ دستور گفتمانی‌نقشیمحسن طاهریدکتری(PhD)علیزاده۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بازنمایی شناختی نگاه ابزاری به زن در پنج زبان دارای جنس دستوری از دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگیحامد اکبرپوردکتری(PhD)علیزاده۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بررسی شناختی سبکی شخصیت‌پردازی در نمایشنامه: بررسی موردی افول اثر اکبر رادیصابر پسران افشاریانکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بازنمایی جنسیت در کتاب های مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم بر اساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلافالهه عمارلوکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۴۰۱/۰۴/۱۴
بررسی توزیع فرایندهای فرانقش تجربی در کتاب های درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه اول ایرانبهاره خلیلیکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۴۰۱/۰۶/۲۲
بررسی چند نمونه یادداشت خودکشی بر اساس نظریه پروکوفیوا و جوینرتارا شایانفرکارشناسی ارشداستاجی۱۴۰۱/۰۶/۲۲
بازنمود سازوکارهای شناختی در سه اثر خوشنویسی ایرانی در چارچوب نشانه شناسی شناختیفرهاد ظریفکارشناسی ارشدایزانلو۱۴۰۱/۰۶/۲۳
بررسی برخی ساختارهای نحوی کژتاب در زبان فارسی و چگونگی اصلاح آن‌هاسیدحمید حیدری ثانیکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۱/۰۶/۲۳
بررسی مؤلفه‌های فرهنگی معرفی شده در کتب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان مرکز دانشگاه فردوسی مشهد (سطوح میانی و پیشرفته) و مقایسه‌ی آن با دیدگاه مدرسان این مرکزسیما امینیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۱/۰۶/۲۳
بررسی تاریخی کاربرد کسره اضافه در فارسی نورحیمه روکیکارشناسی ارشداستاجی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
بررسی مقایسه‌ای فرایند نوبت‌گیری در داستان گاو و فیلم اقتباس‌شده از آنمهلاسادات صفدریکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
تحلیل گفتمان پیکره‌بنیاد نام 11 کشور در گفتمان مایکروبلاگینگبابک علائیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۱/۰۶/۲۷
بررسی زبان احساسی نمایندگان مخالف و موافق مجلس در جلسه معرفی وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم ایران بر اساس نظریه ارزیابی مارتین و وایت (2005)فاطمه حمیدیکارشناسی ارشداستاجی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
تابوهای جنسی و دفعی در فیلم‌های کمدی و همبستگی آن‌ها با فروش گیشهساجده عسکری فرسنگیکارشناسی ارشدایزانلو۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی حروف اضافه مکانی "بین، کنار، زیر، بالای، جلو و پشت" و ارائه درس‌نامه آموزشی برای غیر‌فارسی‌زبانان مقدماتی با رویکرد شناختیزهرا حسن پورانکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۴۰۱/۰۶/۳۰
مفهوم‌سازی‌های‌ حواس بویایی و چشایی در زبان فارسی امروزی از منظر زبان‌شناسی شناختی- فرهنگیسمانه کارگرکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی هویت زن در شش رمان منتخب از دیدگاه ون دایکسجاد باقریکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۱/۱۱/۰۵
بررسی و مقایسه خروج بند موصولی ودلایل آن در منتخبی از آثار شعر و نثر فارسی معاصرکاظم جویاکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۱/۱۱/۰۸
واکاوی معانی پیدایشی برخی از اعداد در زبان فارسیمهشاد مهدی زادهکارشناسی ارشدایزانلو۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی انواع هنجار گریزی و شیوه بکارگیری آن در داستانهای رضا امیرخانی مبتنی بر الگوی لیچ با تاکید بر هنجارگریزی نوشتارینعیمه سعادتی زوارمکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی مقایسه ای پراکندگی کاربرد زبان فارسی، عربی و انگلیسی در چشم انداز زبانی مناطق منتخب شهر مشهدسیدمسعود حسینی نژادکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی وجود کلیشه‌های جنسیتی در مجموعه کتاب‌های آموزشی پارسا با تکیه بر الگو آندره میشل ۱۹۸۹ثمین موثقیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تاثیرگذاری تصویر در کتب آموزشی زبان فارسی مرکز جامعه المصطفی العالمیه و رابطه آن با متون منتخب بر پایه مدل مارش و وایت (2003)سیده زینب خرم پژوهکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بررسی و تحلیل محتوای کتاب‌های آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی (پارسا) با به‌کارگیری چک لیست بررسی محتوای منابع آموزشی آزفاسمانه جعفری فشارکیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۲/۰۶/۲۸
مقایسه نشانگرهای فراگفتمانی هایلند در تعدادی از پست‌های اینستاگرامی فارسی و انگلیسی با موضوع سال نوهما کریمیکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی فرضیه کارامدی تدریجی در تولید صفات شمارشی ورنگ واژه های حشو با توجه به ارایش واژگانی در زبان فارسی و میزان اشنایی فارسی-زبانان به زبان انگلیسیریحانه احمدیکارشناسی ارشداستاجی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی گزارش‌های تجربه نزدیک به مرگ فارسی ‌زبانان بر اساس نشانه‌های کلامی دروغشیما صولتیکارشناسی ارشدایزانلو۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی و مقایسه مفهوم سازی های فرهنگی در کتاب های آموزش نوین زبان فارسی، پارسا و American English file، سطح پیشرفتهسیده فائزه تنهائیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۲/۰۶/۲۹
وام واژه های زبان روسی در زبان فارسی و وامواژه های زبان فارسی در زبان روسی. تغییرات معنایی انها در فرایند استقراض .آنا پترواکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۴۰۲/۰۶/۲۹
هندسه فضایی حروف اضافه «در» و «روی» در فارسی معاصر از منظر زبانشناسی شناختیرحمان نظری انارستانیکارشناسی ارشدایزانلو۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی گسترش مبتدایی در انشاهای دانش آموزان پایه پنجم ابتداییمریم نمائی قاسم نیاکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۴۰۲/۱۱/۰۷
بررسی شیوه‌ی القاء مفهوم برده‌داری در رمان کلبه‌ی عمو تام بر اساس نظریه ی نقشگرای نظام مند هلیدیبهنام بهزادپورکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۴۰۲/۱۱/۱۱
بررسی ساختار روایت و ژانر روایی حقوقی در هشت رمان از گریشام براساس دسته بندی گیبونزهانیه یاسریکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
مفهوم سازی ها و کدگذاری های زبانی حواس در برخی داستان های کوتاه رئال و سورئال از منظر زبان شناسی شناختی- فرهنگیناهید بهنام مقدمکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
بررسی جایگاه و نقش عملگرهای نحوی زمان دستوری و نمود زبان فارسی براساس تلفیقی از دستور نقش و ارجاع و نظریه معنایی کلاین (1994)مهدی مهدویکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تحلیل توییت های انگلیسی زبان با هشتگ اسلام هراسیزهرا واعظی نژادکارشناسی ارشداستاجی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
بررسی بازنمایی مجرمان متهم به قتل در برخی مطبوعات ایران با توجه به متغیر جنسیتهدیه جمشیدیکارشناسی ارشداستاجی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مقایسه‌ی درک و مفهوم‌سازی تصویر/فضا در بزرگسالان معمار و غیرمعمارفائزه مجیدی فردکارشناسی ارشداستاجی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی تأثیرآگاهی واجی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر دوم دبستانالهام ضیائی قوچان عتیقدکتری(PhD)استاجی۱۴۰۳/۰۲/۳۱