عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی آواشناختی و رایانه‌ای تاثیرات کششی پاره‌ای سازه‌های نوایی در زبان فارسیعباس مهدی زاده لنگکارشناسی ارشدجهانگیری۱۳۸۹/۰۲/۲۲
بررسی چگونگی مفهوم سازی زمان در زبان فارسی و ارائه الگوریتم های صوری نمود گفتمانی آن در چارچوب نظریه ی معنا شناسی پیش فرضسهیلا نوربخش بیدختیدکتری(Ph.d)جهانگیری۱۳۸۸/۱۰/۱۶
بررسی اختلال زبانی ویژه در کودکان 3 تا 6 سال بر اساس فرضیه نقص حافظه رویه ایآسیه اعلم حکاکانکارشناسی ارشدجهانگیری۱۳۹۰/۰۸/۰۱
تفاوت های سبکی گفتاری در زنان و مردان طبقه متوسط شهر مشهدپروین ضربیکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۳۹۱/۱۲/۰۶
بررسی تاثیر رابطه بین متن کلامی و تصویر بر افزایش احتمال خرید کالا توسط مصرف‌کننده در تبلیغات بازرگانی چاپی در زبان فارسینرجس نقی زادهکارشناسی ارشدجهانگیری۱۳۸۹/۰۸/۲۴
بررسی دلایل پذیرش و عدم پذیرش معادل های واژگانی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی توسط سخنگویان زبان فارسیسعید رسولی ورکارشناسی ارشدالیاسی۱۳۹۳/۰۳/۱۱
بررسی نمود زبانی وجهه و خشونت در فضای مجازیپگاه بلاغیکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۳/۱۱/۱۴
ارزیابی سوالات درک‌مطلب مجموعه‌های آموزش نوین زبان فارسی و فارسی بیاموزیم بر پایه طبقه‌بندی اصلاح شده بلوم در حیطه شناختی و واکاوی سطح دشواری متونحسین نجاتیان بستانیدکتری(Ph.d)پهلوان نژاد۱۳۹۵/۱۲/۲۴
تحلیل آکوستیکی واکه های خیشومی در دانشجویان فرانسه آموز فارسی زبانپروا بازخانهءکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۷/۰۴/۱۱
شیوه‌های بازنمایی شناختی حرکت در شعر نومحمدرضا دهقان زادهدکتری(Ph.d)ایزانلو۱۳۹۹/۰۸/۱۲
بررسی در زمانی عدد، ممیز و معدود در زبان فارسی نوسیدشهاب الدین موسوی علی ابادیکارشناسی ارشداستاجی۱۳۹۹/۱۰/۲۱
مفهوم‌سازی‌های حس بینایی در زبان‌های فارسی و روسی از منظر زبان‌شناسی شناختی – فرهنگیآمنه حسنواکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۰/۱۱/۰۲
تحلیل تاریخی رده شناختی خروج سازه ها در نثر فارسی نو با تکیه بر متون رواییالهام میزباندکتری(Ph.d)علیزاده۱۴۰۱/۱۰/۱۴
بررسی اثر آموزشی دستور وابستگی بر تقویت مهارت خواندن و درک مطلب و نگارش دانشجویان زبان انگلیسیسیدرضا ورزشیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۱/۰۸/۱۷
بررسی سبک برخی داستان‌های کوتاه فارسی با استفاده از نظریة آمیختگی مفهومیعلی فرخنده کلاتدکتری(Ph.d)شریفی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
تحلیل گفتمان انکار در نوجوانان بزهکار بر اساس الگوی کوهنداریوش وهاب مقدمدکتری(Ph.d)استاجی۱۴۰۱/۱۲/۰۸
تشخیص و ارزیابی کلام نفرت‌آمیز در توییت‌های فارسیفاطمه عباس زادهدکتری(Ph.d)ایزانلو۱۴۰۱/۱۲/۰۲
تحلیل حسی اظهارنظرهای ضمنی کاربران فضای مجازی درباره موضوع ازدواج و فرزندآوری بر مبنای نظریه ارزیابی و تحلیل حسی ویژگی محورنسترن عبداحددکتری(Ph.d)شریفی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
مقایسه بازنمایی مفهوم یأس در متن اصلی رمان کتابخانه نیمه شب و ترجمه فارسی آنسمیرا غلامیکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۲/۰۲/۱۱
تحلیل مقایسه ای گفتمانی بازنمایی کنشگران اجتماعی در داستان یوسف در ترجمه تورات و قرآن کریمسیده زهرا عبدالهیانکارشناسی ارشدشریفی۱۴۰۲/۰۵/۲۱
بررسی تطبیقی بازنمایی خوشبینی و بدبینی در زبان فارسی و انگلیسی از منظر زبانشناسی فرهنگیمرضیه فولادیندکتری(Ph.d)علیزاده۱۴۰۲/۰۵/۲۳
چگونگی درک و بازنمایی حواس پنج گانه در کردی کلهری از دیدگاه زبان شناسی حسیعطیه کرمیدکتری(Ph.d)شریفی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بررسی معانی بافتی فعل وجهی “باید” بر پایه ی رویکرد نقش گرای هلیدیپوران پرنده فاروجیکارشناسی ارشدپهلوان نژاد۱۴۰۲/۰۴/۲۷
بررسی و مقایسه انواع جنسیت زدگی مبتنی بر مدل میلز در ترانه های پاپ فارسی در دهه پنجاه و نود شمسیمحمدرضا سعیدیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۲/۰۸/۱۵
بررسی توصیفی برخی از مفاهیم پایه ریاضی در چارچوب معنا‌شناسی شناختیناصر حافظی مطلقدکتری(Ph.d)پهلوان نژاد۱۴۰۲/۱۱/۰۴
تحلیل ابزارهای زبانی بیانگر مقوله ارزیابی در گزارش‌های سالانه بانک تجارتهومن بهدانیکارشناسی ارشداستاجی۱۴۰۲/۱۱/۳۰