شهلا شریفی

دکتر شهلا شریفی

دانشیار، گروه زبانشناسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتری Ph.D زبان شناسی(نحو ـ رده شناسی)، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، ۱۳۸۳
تخصص و علاقه مندی
  • رده شناسی
  • کاربردشناسی و تجزیه و تحلیل کلام
  • ساخت واژه
  • عصب شناسی زبان
  • زبانشناسی فرهنگی